Zestawienie składanych dokumentów

 

Imię i nazwisko:

Zbigniew Sarata

Zamieszkały:

ul. F.M. Lanciego 9b, 02-792 Warszawa

 

E-mail:

zbigniew@sarata.pl

Telefon:

(22) 859 14 17,  (0) 501 247 295

 

 

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

 

 

 

Zgodnie z wymogami ogłoszenia o pracę

(numer referencyjny K/ZUS-1/09 )

ubiegając się o funkcję prezesa ZUS składam następujące dokumenty:

 

 

·         List motywacyjny.

·         Życiorys.

·         Kopię dowodu osobistego.

·         Kopię dyplomu.

·         Decyzja o ustaleniu kapitału początkowego potwierdzającą ogólny staż pracy.

·         Potwierdzenie pracy na stanowiskach kierowniczych:

o   świadectwo pracy,

o   pierwszą decyzję zezwalającą na samodzielne prowadzenie firmy.

·         Poświadczenie bezpieczeństwa  - klauzula „poufne”.

·         Lustracyjny status pokrzywdzonego.

·         Zbiorcze oświadczenia:

o   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

o   o prawach publicznych,

o   o niekaralności,

o   lustracyjne,

o   poddaniu się procedurze bezpieczeństwa.

·         Poświadczenie kwalifikacji do pełnienia funkcji:

o   staż więzienny,

o   opinia psychiatryczna,

o   opinia lekarska,

o   opinia psychologiczna.

 

 

 

 

 

 

Warszawa 17 września 2009

 

 

 

 

 

 

podpis.JPG