oferta

 

Imię i nazwisko:

Zbigniew Sarata

Zamieszkały:

ul. F.M. Lanciego 9b, 02-792 Warszawa

 

E-mail:

zbigniew@sarata.pl

Telefon:

(22) 859 14 17,  (0) 501 247 295

 

 

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

 

 

 

Zgodnie z wymogami opublikowanego na stronie internetowej http://zus.pl/default.asp?p=2&id=12&idz=22333 ogłoszenia o pracę, ubiegając się o stanowisko prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składam wymagane dokumenty w zaklejonej i opatrzonej numerem referencyjnym K/ZUS-1/09 kopercie.

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa 17 września 2009

 

 

 

 

MP.JPG

 

 

 

podpis.JPG