CURRICULUM VITAE

Imię i Nazwisko:

Zbigniew Sarata

 

 

 

Data urodzenia:

07 listopada 1951r.

 

doSera.jpg

Adres:

ul. F.M. Lanciego 9b, 02-792 Warszawa

E-mail:

zbigniew@sarata.pl

Telefon:

(22) 859 14 17,  (0) 501 247 295

 

Studia:

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki, studia magisterskie

 

Szkoła średnia:

V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego  w Warszawie

 

Zatrudnienie:

·         06-10-2008 do chwili obecnej; radca Prezesa ZUS.

·         01-07-1988 do chwili obecnej prowadzę firmę BUS.

·         17-09-2001 – 30-09-2007 ZUS; doradca ds. informatyki Prezesa ZUS.

·         14-09-1986 – 31-03-1988 Unia sp. z o.o. –  dyrektor.

·         03-04-1986 – 31-08-1986 Mabel; konstruktor-programista.

·         01-09-1985 – 14-04-1986 Hector Computer Studio; inżynier informatyk.

·         01-06-1984 – 31-08-1985 p.z. Karen; programista.

·         01-02-1984 – 30-04-1984 p.z. Arton; specjalista ds. elektroniki.

·         28-12-1982 – 31-10-1983 Zakłady Aparatury Elektronicznej Polon; konstruktor.

·         01-08-1981 – 12-12-1981 Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej; prace zlecone przy konstrukcjach mikrokomputerowych.

·         01-09-1976 – 15-04-1980 Laboratorium Techniczne Polskiej Agencji Prasowej; starszy inspektor.

 

Zrealizowane projekty hardwareowe (od najnowszego):

·         Płyta interfejsu użytkownika procesora wagowego micro-94S.

·         Graficzna tablica LED.

·         Karta ram-disk do komputera PC-XT.

·         Karta przetwornika A/D do komputera PC-XT.

·         Dedykowane moduły pamięci.

·         Mikrokomputer z procesore Z-80.

·         Programator EPROMów 1702-2716.

·         Modyfikacje dalekopisów Extel z procesorem Intel 4040.

 

Zrealizowane projekty softwareowe (od najnowszego):

·         Dedykowane kontrolki w technologii Windows dotnet.

·         Aplikacje kontrolno-konfigracyjne modułów telemetrycznych.

·         Usługa komunikacji z usypialnymi bateryjnymi modułami telemetrycznymi.

·         Strażnik połączenia modemowego.

·         System dekretacji korespondencji przychodzącej Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

·         System lokalizacji pojazdów dla stanowiska dyspozytora flot transportowych.

·         Programy wspomagające kontrolę jakości produkcji dla zakładów Thomson-Polkolor.

·         Programy wag samochodowych z opcjami tarowania opakowań, kontroli przekroczenia nacisków osi, fakturowania, naliczania opłat za przekroczenia nacisków.

·         W assemblerze firmware regulatora temperatury z procesorem PIC17C756.

·         Driver do kart ram-disk.

·         Szybkie procedury assemblerowe w grze „Chiński żongler”.

·         Disassemblery dla procesorów 8088/86, 80286 i 8051.

·         Crosassembler dla procesorów 8088/86, 6809.

·         BIOS mikrokomputera z procesorem Z-80

·         System redagowania tekstów Redakcji Zagranicznej Polskiej Agencji Prasowej.

·         Własny assembler na procesor Intel 8080 (bajt po bajcie).

 

Prace organizacyjne i koncepcyjne:

·         Opiniowanie specyfikacji sprzętu informatycznego przed zakupem.

·         Prace w komisjach przetargowych.

·         Koordynacja specyfikacji interfejsów programistycznych różnych zespołów.

·         Wypracowywanie wraz z użytkownikami końcowymi oczekiwanej funkcjonalności systemów informatycznych.

·         Definiowanie architektury aplikacji na podstawie założeń funkcjonalnych.

·         Modyfikacja architektury aplikacji na podstawie uwag użytkowników końcowych.

·         Nadzór nad budową kabin serwerowni.

 

Znajomość oprogramowania:

·         Środowiska projektowe Microsoft Visual Studio 2003-2008, Borland C++ Builder 1-6,  Kylix

·         Bazy danych dBase, MySQL, InterBase, MSDE, SQL Server 2005-2008.

·         Programy wspomagające typu Expression Blend, SubVersion, InnoSetup, XmlSpy, Enterprise Architect.

·         Programy dla projektowania typu Pads, Corel, Photopaint, Autocad.

·         Środowiska wirtualne Microsoft i VMWare.

·         Aplikacje biurowe Microsoft Office oraz Open Office.

·         Aplikacje narzędziowe typu Total Commander, WinZip, Ghost,

 

Języki i technologie programowania:

·         C++ zarządzalny i niezarządzany,

·         C#, (nie lubię Visual Basic’a).

·         C, Pascal, JavaScript.

·         Assemblery procesorów x86, 8051, PIC, 6809, Z-80, 8080.

·         Technologie xml, xsd, xpath, xslt, html, css, asp.net.

 

Języki obce:

·         Angielski na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie z literatury informatycznej.

·         Rosyjski - dobre zrozumienie mowy. Pisanie i czytanie – słabo.

 

Inne:

·         Poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych.

·         Prawo jazdy kategorii AB.

·         Odbyte roczne szkolenie wojskowe (stopień podporucznik)

 

O mnie:

W moim życiu pozostawał też czas na działalność społeczną. Przed 1980 rokiem współpracowałem z Komitetem Obrony Robotników i Niezależnymi Związkami Zawodowymi z Gdańska, za co zostałem na początku 1980 roku zwolniony z pracy. Wraz z wprowadzeniem stanu wojennego zostałem internowany. Jednak w czasie uwięzienia napisałem crossassembler na procesor 8086. Po 1989 roku przez 6 lat aktywnie działałem w Unii Polityki Realnej będąc kilka lat skarbnikiem Oddziału Warszawskiego, a później skarbnikiem Rady Głównej.

Moje małżeństwo trwa już ponad 25 lat. Mieszkam we własnym domku na Ursynowie. Wolny czas spędzam przeważnie łażąc po górach lub jeżdżąc na rowerze, chociaż mam na swoim koncie również rejsy morskie i śródlądowe. Dużo na mój temat może powiedzieć album internetowy http://album.sarata.pl zawierający fotografie z wycieczek. Moja metryka może wprowadzić w błąd. Jestem  w dalszym ciągu młody – mam czteroletniego synka i grono trzydziestoletnich przyjaciół.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podpis.JPG

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U. z 2002 r. Nr 101, pozycja 926 z późn.zm.)".